Johanness Mosmanns

Starptelpas Noslēpums

Par pasaules saimniecības problēmu risinājumiem. Priekšlasījums Gēteānumā Jauniešu sekcijas sanāksmē 17.02.2013

Šodien, pateicoties darbam un patēriņam, ikviens cilvēks uz Zemes ir neredzami saistīts ar citiem. No tā, kas un kā veidojas cilvēku starpā, ir tieši atkarīga indivīda eksistence. Tomēr šī starptelpa vēl atrodas pilnībā ārpus mūsu apziņas un veidojas bez mūsu gribas līdzdalības. Kas tad apvieno indivīdus, tiem veidojot pasaules saimniecību, un kā lai mēs pamostamies, lai no iekšpuses un ar paša gribu piešķirtu šai starptelpai savas gribas virzienu, nevis turpinātu velti regulēt to no ārpuses un mēģinātu ielikt to kādos „rāmjos“? Pretstatā populārajai „neredzamās rokas“ ideoloģijai, kuru varot regulēt valsts, mēģināšu parādīt praktisku ceļu, kā cilvēks var padarīt „neredzamo“ redzamu un regulēt saimniecisko darbību, sākot no tās avota.

Ļoti cienījamie klātesošie ... >>> Artikel lesen